Skillslab

AC ThuisZorg werkt voor het trainen en opleiden van eigen en externe zorgverleners samen met Nursing Point.
Nursing Point geeft professionele trainingen en bijscholingen aan bevoegde verzorgenden en verpleegkundigen, op grond van de actuele Vilans protocollen en nieuwe ontwikkelingen. De meeste scholingen zijn V&VN geaccrediteerd.

Deze trainingen en bijscholingen dragen bij aan de kwaliteit en verbetering in de zorg. Daarnaast behouden de zorgverleners hun bekwaamheid in het handelen van verpleegtechnische vaardigheden.

Trainingsaanbod
Bijgaand een aantal voorbeelden van het trainingsaanbod van verpleegtechnische vaardigheden voor niveau 2 Plus, 3 en 4:

  • Medicatie  
  • Reanimatie    
  • Maagsonde     
  • Trachea          
  • Injecteren
  • Wondzorg
  • Katheteriseren
  • ACT-zwachtelen       

Het uitgangspunt van Nursing Point is om zorgverleners bij te scholen, zodat zij hun vaardigheden kunnen waarborgen en nieuwe kundigheden aan kunnen leren. Daarnaast wordt er altijd gestreefd naar het vergroten van de kennis aan de hand van recente ontwikkelingen in het vakgebied.
Een groot deel van de trainingen worden gehouden in het Skillslab van de vestiging van AC ThuisZorg in Den Haag.